Oprava nádrží "Indian"

27. 7. 2019

Původní nálezové stavy, které jsou zdeformované, shnilé a po otevření a vyčištění jsou proti světlu jako hvězdná obloha…

Po vyčištění se zpravidla vyrobí nové benzínové přepážky, přepážka na olejovou část a všechna díravá místa se cinují.

Po mechanickém vyčištění se zpravidla objeví velké množství malých dírek, které se musí vycínovat.

Po zpětném zacínování obou půlek do sebe se nadrž odtlakuje a většinou ještě doopraví. Po finálních úpravách kdy mám jistotu, že nádrž neteče se ještě nechá vylít speciální hmotou.

apartmentenvelopephone-handset