NÁDRŽE

MATOUŠEK

Další "znovuoživení Indiáni". Některé nádrže jen rozcínovat, vyklepat, vyčistit a GO, některé nádrže mají  "hvězdnou oblohu" na dlouhé večery.

Oprava zničené a prorezivělé nádrže Indian.

Nádrž "Indian" kde bylo zadání celková  generální oprava s maximálním zachování vnějšího patinového stavu. Musely se dovyrobit přepážky, znovu vycínovat prostor olejové nádrže a vyrobit nové štefty 8x 5/16. Veškeré šroubení, příruby a díry se musely přecínovat. Nakonec celou nádrž odtlakovat.

Původní nálezové stavy, které jsou zdeformované, shnilé a po otevření a vyčištění jsou proti světlu jako hvězdná obloha…

Po vyčištění se zpravidla vyrobí nové benzínové přepážky, přepážka na olejovou část a všechna díravá místa se cinují.

Po mechanickém vyčištění se zpravidla objeví velké množství malých dírek, které se musí vycínovat.

Po zpětném zacínování obou půlek do sebe se nadrž odtlakuje a většinou ještě doopraví. Po finálních úpravách kdy mám jistotu, že nádrž neteče se ještě nechá vylít speciální hmotou.

apartmentenvelopephone-handset