nádrž Excelsior

19. 9. 2021

Další ze zajímavých oprav a následného chromování. Tento příběh byl zajímavý v tom, že při prvním setkání se zákazníkem a ohledání nádrže mi oprava přišla nereálná a nad naše síly. Proto jsem ji s omluvou odmítl, že to nezvládneme... K mému velkému překvapení za pár týdnů přinesl zákazník (Pavel Mika) pěkně opravenou nádrž, nechápal jsem to, opravoval ji sám! Obdivuhodný výkon a klobouk dolů! My jsme dělali jen přípravu, mědili a chromovali.

apartmentenvelopephone-handset