Mědění

19. 9. 2021

Snažíme se o maximální kvalitu nachromovaných dílů a proto všechny díly se poměďují před chromováním.

apartmentenvelopephone-handset