Mědění nádrží

19. 9. 2021

Bez mědění nádrže nechromujeme. Na každou nádrž jdou dvě vrstvy, při hlubší korozi i víc.

apartmentenvelopephone-handset