Oprava nádrží „Indian“

původní nálezové stavy, které jsou zdeformované, shnilé a po otevření a vyčištění jsou proti světlu jako hvězdná obloha… po vyčištění se zpravidla vyrobí nové benzínové přepážky, přepážka na olejovou část a všechna díravá místa se cinují. po mechanickém vyčištění se zpravidla objeví velké množství malých dírek, které se musí vycínovat. po zpětném zacínování obou půlek […]