NÁDRŽE

MATOUŠEK

Další série chromů na Jawa Robot.

 

Celková oprava pomačkané a zrezivělé nádrže na Jawa Robot.

apartmentenvelopephone-handset