NÁDRŽE

MATOUŠEK

Další "znovuoživení Indiáni". Některé nádrže jen rozcínovat, vyklepat, vyčistit a GO, některé nádrže mají  "hvězdnou oblohu" na dlouhé večery.

Další zajímavá práce od opravy nádrže přes chromy až po lakování a linkování. Pan zákazník měl jasnou představu co požaduje a dle dobových foto a jeho detailního nákresu byla dotvořena tato pro mě velká nádhera, která bude sloužit další desetiletí.

 

Oprava prorezivělé nádrže na Jawetu. Tato nádrž prošla celkovou generální opravou - vyčištění, cínování "hvězdné oblohy",  zpětné svaření, odtlakování, vylití hmotou,  lakování a linkování.

Další zajímavá oprava nádrže tentokrát Harley Davidson stavba. Nádrž měla na první pohled pár dírek, no pořádné zděšení přišlo po opískování které odkrylo pěkný cednik. Ještě musím upřesnit,  že "americký tmel" natolik odolával,  že samotné pískování to zvládlo tak z10% a zbytek mechanické odstranění.  Na řadě byl nekonečný příběh cínování jednotlivých děr. Nádrž se opět svařila, odtlakovala  a vylila speciální hmotou uvnitř. Myslím,  že majitel bude rád,  že se jí podařilo zachránit a bude sloužit i nadále.

 

Nádrž "Indian" kde bylo zadání celková  generální oprava s maximálním zachování vnějšího patinového stavu. Musely se dovyrobit přepážky, znovu vycínovat prostor olejové nádrže a vyrobit nové štefty 8x 5/16. Veškeré šroubení, příruby a díry se musely přecínovat. Nakonec celou nádrž odtlakovat.

Další generální oprava zničené nádrže a to poprvé s pomocníkem na žehlení plechu i v radiusu - SUPER VĚC!!!

Oprava úplně zničeného hrdla nádrže. vše vycínované cínem v poměru s olovem 60/40.

Původní nálezové stavy, které jsou zdeformované, shnilé a po otevření a vyčištění jsou proti světlu jako hvězdná obloha…

Po vyčištění se zpravidla vyrobí nové benzínové přepážky, přepážka na olejovou část a všechna díravá místa se cinují.

Po mechanickém vyčištění se zpravidla objeví velké množství malých dírek, které se musí vycínovat.

Po zpětném zacínování obou půlek do sebe se nadrž odtlakuje a většinou ještě doopraví. Po finálních úpravách kdy mám jistotu, že nádrž neteče se ještě nechá vylít speciální hmotou.

Oprava nádrže na Jawu Speciál

rozřezání, vyčištění, vycínování...

hotová nádrž...

apartmentenvelopephone-handset